HABITUSHUSET KÆDERUPVEJ

Antal pladser

11
Godkendt jf. §§ 104,  107 og 108

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET KÆDERUPVEJ

HabitusHuset Kæderupvej består af to huse. Husene ligger placeret i landlige omgivelser i Helsinge. Bygningen er en tidligere landbrugsejendom, der nu er renoveret til et botilbud, der består af 11 individuelle lejligheder samt hyggelige fællesarealer.

Boligerne af lejlighederne er ml. 37m2 – 65m2 50-55m2 med eget badeværelse og tekøkken, og de er placeret på Kæderupvej nr. 6B. Hver beboer har deres egen indgang og udgang. Til bygningen hører der udendørsarealer, herunder en god kombination af  have og siddeområder og diverse aktivitetspladser.

Den ene lejlighed er placeret i en villa på Kæderupvej nr. 4. I villaen er der indrettet én bolig til én beboer. 

På HabitusHuset Kæderupvej er der tilknyttet en dygtig kok, der sørger for en sund og varieret kost. Kokken laver maden, men borgerne er med til at bestemme deres egen madplan. Beboerne har også mulighed for at deltage i forberedelsen og tilberedningen af deres egen mad, hvis de ønsker dette.

Derudover er der på HabitusHuset Kæderupvej også en pedel, der sørger for vedligeholdelse og en rengøringsassistent, der holder husene fine og rene.

HabitusHuset Kæderupvej er placeret på en lukket vej, hvilket resulterer i minimal trafik og støj. Ligeledes har huset kun en nabo, som er en økologisk gårdfarm, der ligger på den anden side af en lille vej. Farmen holder en masse dyr, som køer, grise og får på omkringliggende marker. HabitusHuset Kæderupvej ligger ligeledes placeret ved siden af store skovområder. Skoven bliver ofte benyttet til gåture etc. Der er kun 15 minutters gågang til Helsinge by.

Borgerne i byen kender mange af botilbuddets beboere, da beboerne flittigt tager på udflugter til byens svømmehal, butikker, caféer og gågade.

Se botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

 

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

Beboerne i HabitusHuset Kæderupvej har ofte gennemgribende udviklingsforstyrrelser og komorbide diagnoser. Beboerne har derfor ofte tillægsdiagnoser såsom  ADHD, angst, OCD, mental retardering, søvn- og spiseforstyrrelser, depression, epilepsi osv.

Alle vores borgere har unikke behov. Vores arbejde i HabitusHuset Kæderupvej går derfor ud på at arbejde ud fra den enkelte borgers kompetencer og ressourcer, da vi ønsker at skabe en hverdag med mest muligt livskvalitet for den enkelte.

Der udarbejdes udviklingsplaner, hvor der årligt opsættes mål, delmål samt vælges pædagogiske metoder til arbejdet hermed. Disse udviklingsplaner tager afsæt i borgers egne ønsker, samt kommunens bestilling. HabitusHuset inviterer kommunen til udviklingsplan møde én gang årligt og fremsender dagsorden forinden. Hvis kommunen vurderer, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette af HabitusHuset.

PERSONALET PÅ KÆDERUPVEJ

Det er personalet, i HabitusHuset Kæderupvej der formår at skabe stabile og trygge rammer.  Personalet arbejder i faste teams på omkring 3-5 personer omkring hver enkelt borger.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.